သဘာ၀ဆိုးေဆးပိတ္ (Natural Dye Fabric)

ျမန္မာေမအေနနဲ႔ လူသားေတြအတြက္ေရာသဘာ၀တရားအတြက္ပါအက်ိဳးျပဳတဲ့ လက္ခတ္သဘာ၀ဆုိးေဆးအ၀တ္အထည္ေတြကို သံုးစြဲသူလက္ထဲကို သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ ပို႔ေပးႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါတယ္။ သဘာ၀နည္းအတုိ္င္းေဆးဆုိးရတာဟာ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းျခင္း၊ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းျပဳလုပ္ရျခင္း နဲ႔ အသံုးျပဳႏို္င္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းရွားပါးလာမႈေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ဆုိးေဆးအ၀တ္အထည္ေတြဟာ ေစ်းအတန္ငယ္ျမင့္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာေမကေတာ့ ေရွးျမန္မာေတြ အစဥ္အလာနဲ႔ရက္လုပ္၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကတဲ့ သဘာ၀ဆိုးေဆးအထည္ေတြကို ယေန႔ျမန္မာေတြလည္း တန္ဖိုး သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ၀တ္ဆင္ႏို္င္ေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာေမရဲ႕ သဘာ၀ဆုိးေဆး ပိတ္အုပ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္ခ်စ္သူေတြကို မိတ္ဆက္ေပးခြင့္ျပဳပါ။

This slideshow requires JavaScript.

ျမန္မာေမမွာ သဘာ၀ဆိုးေဆးပိတ္အုပ္ေတြကို ရာသီေပၚဆိုးေဆးအလိုက္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သဘာ၀နည္းနဲ႔အေရာင္ဆုိးတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အရြက္၊ အေခါက္ရဲ႕ အႏုအရင့္၊ အပူဆိုးနည္း၊ အေအးဆုိးနည္း၊ ေဆးႀကိဳခ်က္ခ်ိန္ နဲ႔ ေဆးခို္င္ေအာင္ ခ်ဳပ္ေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳတဲ့ ဆား၊ ဒုတၳာ၊ ေက်ာက္ခ်ဥ္၊ ထံုးအစရွိတာေတြေပၚမွာမူတည္ၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေရာင္နဲ႔ အႏုအရင့္ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္ရံုထုတ္ ဓာတုေဗဒဆိုးေဆးေတြလို အေရာင္အျမဲတမ္းတူညီေအာင္ မရႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသေတြဟာ လက္ရက္ကန္းခတ္သံ၊ လြန္းဆံေျပးသံေတြနဲ႔ ေက်းလက္ပ်ိဳေမတို႔ရဲ႕ သီခ်င္းညည္းသံေတြနဲ႔ စိုေျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပားမွာ ရက္ကန္းခတ္နည္းမ်ိဳးစံုကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ေရွးျမန္မာေတြဟာ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္အ၀တ္အထည္ကို ကိုယ္တိုင္ရက္လုပ္၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အ၀တ္အထည္အတြက္ဆုိးေဆးကိုလည္း ေဒသထြက္ သဘာ၀သစ္ဖုသစ္ဥ၊ သစ္ေခါက္ေတြကေန ရယူၿပီး ၀ါဂြမ္းစစ္စစ္ကေန ကိုယ္တုိင္ခ်ည္ငင္ ရက္လုပ္ၾကတာမို႔ ေရွးျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ ၀တ္စားေနထုိင္မႈဟာ သဘာ၀တရားနဲ႔ အလြန္ပဲ ကိုက္ညီခဲ့ပါတယ္။

ေခတ္မီတိုးတက္လာျခင္းနဲ႔အတူပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ေခတ္မီအသံုးအေဆာင္ေတြ အစားထုိး၀င္ေရာက္လာမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ အစဥ္အလာအတိုင္းရွိခဲ့တဲ့ လက္ရက္ကန္းနဲ႔ သဘာ၀ဆုိးေဆးအ၀တ္အထည္ယဥ္ေက်းမႈဟာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

Continue reading “သဘာ၀ဆိုးေဆးပိတ္ (Natural Dye Fabric)”