ၿမိုရိုးရာရက္ကန္း (Mro Traditional Weaving)

၀တ္စံုရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတိုင္းကို ရိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္ကန္းနဲ႔ ရက္လုပ္တဲ့ ၿမိဳရိုးရာ ၀တ္စံုဟာ အေသးစိတ္ၿပီး က်စ္လစ္လွပတဲ့ ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပံုရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အိမ္တြင္းလက္မႈျဖ္စတာေၾကာင့္ ၿမိဳရိုးရာ ၀တ္စံုဟာ ရိုးရာအစဥ္အလာရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ၿမိဳအမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ အႏုပညာအျမင္၊ စိတ္ရွည္အေသးစိတ္မႈနဲ႔ ႏူးညံ့တဲ့ စိတ္ထားေတြကိုပါ ျမင္ႏိုင္တဲ့ ၀တ္စံုလုိ႔ ဆိုရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

2

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္ရာ အခ်ိဳ႕မွာ လူဦးေရ အနည္းစုသာက်န္ရွိ၍ တိမ္ျမဳပ္လုနီးပါးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လူဦးေရ နည္းပါးေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာထံုးတမ္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စာေပရွိေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ ‘ၿမိဳ’ လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ ၀တ္စားေနထိုင္ပံုလည္း အတန္ငယ္ကြဲျပားၾကရာမွ ေရွးၿမိဳအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အျပာေရာင္အ၀တ္ရွည္ကိုခါးေတာင္းက်ိဳက္၍ ၀တ္ဆင္ၾက၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အက်ၤီ၀တ္ၾကရိုးထံုးစံမရွိဘဲ၊ နက္ျပာေရာင္ အ၀တ္စကို ဒူးဆစ္အထိ ရစ္ပတ္၀တ္ဆင္ၾကသည္။ အဆင္တန္ဆာအျဖစ္ ပုတီးေစ့ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေၾကးနီေခြမ်ားကို ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေငြထည္မ်ားကိုလည္းအဆင္တန္ဆာအျဖစ္ ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိၾကသည္။ိ
ၿမိဳအမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဂ်ပ္ခုတ္ရက္ကန္းရက္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔အစုအဖြဲ႕အတြင္းမွာပင္ ရက္လုပ္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကသည္။
ၿမိဳရိုးရာ ရက္ကန္းထည္တစ္ထည္ ရရွိရန္အတြက္ အနည္းဆံုး (၁၀) ရက္မွ ႏွစ္ပတ္ထိ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ရွားပါး၍ ရက္လုပ္သူ အလြန္ရွားပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ ၿမိဳရိုးရာ ရက္ကန္းထည္တစ္မ်ိဳးမွာ ရက္လုပ္ခ်ိန္ (၁) အထိၾကာျမင့္၍ အလြန္ေသးငယ္လွပေသာ အကြက္စိတ္မ်ားျဖင့္ လွပလြန္းလွသည္။ ၿမိဳရိုးရာ ရက္ကန္းတြင္ ပု၀ါသည္ ထင္ရွားသည့္အထည္ျဖစ္ၿပီး ထိုပု၀ါကိုပင္ အမ်ိဳးသား၀တ္၊အမ်ိဳးသမီး၀တ္ အ၀တ္အထည္မ်ားခ်ဳပ္လုပ္၀တ္ဆင္ၾကသည္။

 

This slideshow requires JavaScript.

Every single part of Mro traditional dress is astonishing with detailed and neat design composition. Since it is the hand works of Mro women, they also make us see not only the tradition and cultural value Mro people, but also the artistic view and creation of Mro women.

Mro Traditional Shawl (Mro Traditional Weaving)
In Myanmar, hundreds of tribes are living and some of them are in danger to extinct with very few populations remained. Mro, with few populations spreading through the regions and with their own culture, traditions and literature, is one of those minority tribes.
Mro people are spreading in the lands within Sittwe District, Butheetaung region, Palatwa, Matupee, Pee Chaung and Mee Chaung (Chin Region). Historical facts show that Mro has nearly a hundred of sub-tribe under it.
Ancient Mro men wore blue girded loins and women wore topless and dark blue short skirt with beads and coppers rings or strings at their waist as the accessories. And they sometimes wear sliver accessories. Mro women make woven clothing for themselves from their home’s back strap loom and sell within their community.
‘Mro’ traditional weaving takes at least from (10) days to (2) weeks. A very rare found piece in elegant design with very detail hand works takes at least (1) month and very few people can weave that design now a day. Shawls are widely used and popular among all Mro traditional weaving and they made both men and women wears out of Mro traditional shawls.

1