ၾကာခ်ည္ထည္ (Lotus Fabric)

ၾကာရက္ကန္းထည္၊ ၾကာပု၀ါ ႏွင့္ သဘာ၀ဆုိးေဆးၾကာပု၀ါမ်ား

အဆင္းအားျဖင့္ လွပတင့္တယ္သကဲ့သို႔ ရနံ႕ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပဒုမၼာၾကာပန္းမ်ားသည္ အ၀တ္အထည္ကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ သတၱိရွိ၏။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးေဒသသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ၾကာရက္ကန္း ရက္လုပ္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ တင့္တည္စြာပြင့္လန္းေနေသာ ၾကာပန္းမ်ား၏ ရိုးတံမ်ားမွ ႏူးညံ့အိစက္၍ အဖိုးႀကီးေသာ ၾကာခ်ည္မ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္သည္။ ၾကာခ်ည္ျဖင့္ ရက္လုပ္ထားေသာ ခ်ည္ထည္မ်ားသည္ ၾကာပန္း၏ ဂုဏ္သတၱိေၾကာင့္ ေအးျမလန္းဆန္းမွဳ ႏွင့္ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

 

E 2

အင္းေလးေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ အင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ခန္႔ကပင္ ၾကာရုိးတံမွ ၾကာခ်ည္ထုတ္၍ ၾကာခ်ည္ရက္လုပ္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္းမုန္းလျပည့္ညတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပဒုမၼာၾကာသကၤန္း ရက္လုပ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ အေလးအျမတ္ထားေသာ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။

ၿခံဳပု၀ါအရြယ္ ၾကာခ်ည္ပု၀ါတစ္ထည္အတြက္ ၾကာရိုးတံေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔မွ ထုတ္ယူထားသည့္ ခ်ည္မွ်င္လိုအပ္သည္။ ၾကာခ်ည္ထုတ္ယူရန္ သက္တမ္းရင့္ ၾကာပင္၏ ရိုးတံမ်ားကို ေရွးဦးစြာ ျဖတ္ယူရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရိုးတံကို ဓားရာေပးၿပီးမွ အမွ်င္ထုတ္ယူ၍ ရုိးတံမွထြက္လာေသာ အမွ်င္မ်ားအား လက္ျဖင့္လွိမ့္၍ ခ်ည္မွ်င္အျဖစ္ ရယူရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ ခ်ည္ခင္အျဖစ္ ရရွိလာေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္၍ ရက္ကန္းစင္တင္ ရက္လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၾကာပု၀ါမ်ားသည္ တန္ဖုိးျမင့္လူ႕အသံုးအေဆာင္အျဖစ္သို႔ ထည္၀ါစြာ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၾကာပု၀ါကို ၾကာခ်ည္ခ်ည္းသက္သက္ ရက္လုပ္သကဲ့သို႔ ၀ါခ်ည္၊ ပိုးခ်ည္တို႔ျဖင့္ ေရာေႏွာ၍လည္း ရက္လုပ္ၾကသည္။

ရုိးရာ လက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရက္ကန္းရံုမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အင္းေလးကန္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိ၍ (၁၀) ကီလိုမီတာက်ယ္၀န္းၿပီး၊ (၂၀) ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားသည္။

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading “ၾကာခ်ည္ထည္ (Lotus Fabric)”