ၾကာသကၤန္း (Lotus Robe)

မသိုးေရႊၾကာသကၤန္း

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ အထဋ္အျမတ္ထားရာ လတစ္လျဖစ္ပါသည္။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔သည္ သာမညဖလအခါေတာ္ေန႔အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တန္ေဆာင္တုိင္မီးထြန္းပြဲေတာ္ က်င္းပရာလအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မသိုးေရႊၾကာသကၤန္းရက္လုပ္ပူေဇာ္ရာလ အျဖစ္လည္းေကာင္း ထင္ရွားသည့္လျဖစ္ပါသည္။

This slideshow requires JavaScript.

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ရည္မွန္း၍ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ မသိုးေရႊၾကာသကၤန္းကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ရက္လုပ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ တန္ခိုးႀကီးေစတီပုထုိးမ်ားတြင္လည္း မသိုးသကၤန္းရက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ပူေဇာ္ၾကသည္။ လျပည့္ေန႔နံနက္အာရံုတက္ခ်ိန္တြင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ကပ္လွဴပူေဇာ္ႏုိ္င္ေစရန္ ေန႔မကူးေစဘဲ အၿပီးရက္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ ‘မသိုး’ သကၤန္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာရပါသည္။ ကမၻာတြင္ ဘုရားအဆူဆူပြင့္ၾကရာ ဘုရားပြင့္ရန္ နိမိတ္ထြန္းသည့္အေနျဖင့္ ကမၻာဦးတြင္ ပရိကၡရာရွစ္ပါးႏွင့္အတူ ၾကာရံုမ်ားေပါက္သည္ဟု ေရွးဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ အဆိုရွိခဲ့ၾကသည္။ ေပါက္သည့္ ၾကာရံုအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ၾကာရံုတစ္ရံုလွ်င္ ဘုရားတစ္ဆူ၊ ႏွစ္ရံုလွ်င္ ႏွစ္ဆူဟူ၍ နိမိတ္ယူၾကသည္ဟု ဆို၏။ ဤသို႔ေပါက္လာသည့္ ၾကာရံုႏွင့္ပရိကၡရာရွစ္ပါးကို ျဗဟၼာႀကီးမ်ားမွ သိမ္းဆည္း၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ား ဘုရားျဖစ္ရန္ေတာထြက္သည့္အခါမွ လူ႕ျပည္သို႔ဆင္း၍ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤသည္ကို အစြဲျပဳ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ ၾကာသကၤန္းကို ၾကည္ညိဳသဒၵါပြားမ်ားလွဴဒါန္းၾကသည္။

DSC_3367

Continue reading “ၾကာသကၤန္း (Lotus Robe)”