ေက်ာက္စိမ္း (Jade)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေသာ္လည္း Jadeite (ေဂ်ဒိုက္) ႏွင့္ Nephrite (နက္ဖရိုက္) ဟူ၍ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးကြဲႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အဆိုပါႏွစ္မ်ိဳးအနက္မွ Jadeite ေက်ာက္စိမ္းသည္ ရွားပါး၍ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ အျမင္အားျဖင့္လည္း လွပေသာ ေက်ာက္စိမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းကို ခရမ္းေရာင္၊ မရမ္းေရာင္၊ အနက္၊ အညိဳ၊ အနီ၊ လိေမၼာ္၊ အ၀ါ၊ အျဖဴႏွင့္ အစိမ္းေရာင္မ်ိဳးကြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ရွိရသည္။ သံဓာတ္၊ မန္းဂနိဓာတ္ အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ေပါင္းစပ္မႈေပၚတြင္ မူတည္၍ အေရာင္ကြဲျပားသြားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္း၏ အေကာင္းဆံုးအေရာင္ကို ျမစိမ္းေရာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္း၏တန္ဖိုးကို အေရာင္အျပင္ အလင္းေပါက္မႈ အားႏွင့္ပါ ဆံုးျဖတ္သည္ဟု ဆိုသည္။

Jade-43

တရုတ္ျပည္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႔ကပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ မာေက်ာမႈျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္တန္ဆာပလာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေက်ာက္စိမ္းသည္ ဂုဏ္သေရရွိျခင္း၊ ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားျခင္း စသည္တို႔ႏွင္ ျပည့္စံုသည့္ေက်ာက္အျဖစ္ ယံုၾကည္ၾက၍ အထူးတန္ဖိုးထား သံုးစြဲၾကသည္။ အေရာင္ေပၚမူတည္၍လည္း ထူးျခားသည့္ အာနိသင္ႏွင့္ဂုဏ္သတၱိအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာက္စိမ္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးမ်ားအတြက္ ေဆးဘက္၀င္ဂုဏ္သတၱိရွိသည့္ ေက်ာက္အျဖစ္လည္း သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ေက်ာက္စိမ္းကို အဆန္းတၾကယ္ ထြင္းထုၾကသည့္အျပင္ အမ်ိဳးကြဲေပါင္း မ်ားစြာျပဳလုပ္သံုးစြဲၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေက်ာက္စိမ္းသည္ ေအးျမသည့္သဘာ၀ရွိ၍ မေကာင္းသည့္ စြမ္းအင္မ်ား၊ အစီအရင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ က်န္းမာသန္စြမ္းေစျခင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို တားဆီးေပးျခင္း၊ အသားအေရၾကည္လင္ေတာက္ပေစျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အဖိုးတန္လက္၀တ္ရတနာအျဖစ္သာမက အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ပါ တန္ဖိုးထား ၀တ္ဆင္ၾကသည္။

ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ အသည္းေရာဂါအတြက္ အက်ိဳးျပဳသည့္ေက်ာက္ျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္၏ PH level ႏွင့္ ေရဓာတ္ႏွင့္ဆားဓာတ္ထိန္းညွိရာတြင္ မလိုအပ္သည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ လည္း ရွိသည္။

Continue reading “ေက်ာက္စိမ္း (Jade)”