အုန္းခြံလက္မႈ (Coconut Shell Art)

အုန္းခြံလက္မႈပညာ

Myanhouse ရဲ႕ လက္မႈခ်စ္သူမ်ားကို အံ့မခန္းဆန္းသစ္တဲ့ လက္မႈပညာရပ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ဒါကေတာ့ Artist ကိုစိုးရဲ႕  အုန္းသီးခြံေပၚက အနုပညာဖန္တီးမႈမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုန္းခြံနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ လက္မႈပစၥည္းေတြကို အုန္းခြံခ်ည္းသက္သက္ အေခ်ာကိုင္ျပဳလုပ္ထားတာကို ျမင္ၾကရေပမယ့္ အခု လက္ရာေတြကေတာ့ စင္းစင္းႀကီးကြဲထြက္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခြံခၽြတ္အေခ်ာကိုင္ထားတဲ့ အုန္းသီးခြံေပၚမွာ ပန္းခ်ီအတတ္၊ သရိုးအတတ္၊ ရုပ္ထြင္းအတတ္၊ မွန္စီေရႊခ်အတတ္ အစရွိတဲ့ အတတ္ပညာရပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားတဲ့ အုန္းသီးခြံမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဖံုးပါ ဗူးပံုစံျပဳလုပ္ထားတဲ့ အုန္းသီးခြံေတြကို အံလႊဲစနစ္နဲ႔ တပ္ဆင္ထားပါေသးတယ္။ အုန္းသီးခြံရဲ႕ မူလအဆင္းပံုစံေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔ တန္ဖိုးထားအသံုးျပဳၾကတဲ့ ဆြမ္းအုပ္ပံုစံ နဲ႔ အျခားေသာ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ယြန္းပန္းခ်ီဟန္၊ ကႏုတ္ဟန္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ ၾကားခံပစၥည္းေတြကိုလည္း အသံုးျပဳဖန္တီးထားပါေသးတယ္။ သဘာ၀ကရလာတဲ့ ပစၥည္းအေပၚ ပညာရပ္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး အသံုးအေဆာင္အျဖစ္ေရာ၊ အလွဆင္ပစၥည္းအျဖစ္ေရာ၊ အႏုပညာလက္ရာအျဖစ္ပါ ခံစား အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ လက္ရာေျမာက္ အုန္းခြံအုပ္နဲ႔၊ ဗူးေတြကို Myanhouse မွာ လာေရာက္ ေလ့လာ၀ယ္ယူႏိုင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ရပါတယ္။

This slideshow requires JavaScript.

 

Continue reading “အုန္းခြံလက္မႈ (Coconut Shell Art)”