အရိုးပန္းပု (Bone Sculpture)

အရိုးပန္းပု

ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Myanhouse ရဲ႕ လက္မႈခ်စ္သူမ်ားကို အရိုးေပၚမွာ ထြင္းထားတဲ့ အရိုးပန္းပု လက္ရာေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ အရိုးပန္းပုဟာ မာေက်ာတဲ့ အရိုးေပၚမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး အႏုစိပ္တဲ့ လက္ရာေတြရရွိေအာင္ ထြင္းထုရတဲ့အျပင္ ရရွိလာတဲ့ အရိုးရဲ႕ အရြယ္အစားနဲ႔ အေနအထားေပၚမွာလိုက္ၿပီး အခ်ိဳးက်နေအာင္လည္း ထြင္းယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Myanhouse မွာ ဒီလုိ လက္ရာေျမာက္ၿပီး ျမန္မာမႈပံုစံစံုလင္တဲ့ အရုိးပန္းပုမ်ိဳးစံု အပါအ၀င္ စစ္တုရင္ခံုေတြပါ ရရွိႏိုင္လုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ၀ယ္ယူဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

 

*** MYANHOUSE Local Made မွ ေရာင္းခ်ေသာ အရိုးႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရိုးပန္းပုမ်ားအားလံုးသည္ စြန္႔ပစ္ ကၽြဲရိုး၊ႏြားရိုးမ်ားကိုသာ ေကာက္ယူေဆာင္း၍ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းရန္လည္းေကာင္း၊ အေဆာင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ခ်လက္ခ် ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Continue reading “အရိုးပန္းပု (Bone Sculpture)”