Blog

သစ္ေမႊး/ အေက်ာ္ (Agarwood)

သစ္ေမႊး (အေက်ာ္)

နံ႔သာမ်ိဳးငါးပါးျဖစ္သည့္ နံ႔သာျဖဴ၊ နံ႔သာနီ၊ ကရမက္၊ အေက်ာ္၊ စမၸာ တို႔တြင္ ‘အေက်ာ္’ ဟူေသာ သစ္ေမႊးလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္၏။ အမည္အားျဖင့္ ‘သစ္ေမႊး’ ဟုေခၚတြင္ေသာ္လည္း သစ္ေမႊးသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အပင္သားမွ မူလအတိုင္းအေမႊးရနံ႔ရွိေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ သစ္ေမႊးသည္မ်ိဳးရင္း Thymelaeaceae တြင္ပါ၀င္ေသာ မ်ိဳးစိတ္ Aquilaria သစ္ေမႊးမ်ိဳးျဖစ္ကာ သဘာ၀အေလ်ာက္ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏိုင္ေသာ အပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအပင္သည္ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ေကာင္၏ ဦးခ်ိဳ၊ အစြယ္စသည္တုိ႔ျဖင့္ ထိခိုက္မိျခင္း၊ ျခ၊ နဂ်ီစေသာ ပိုးေကာင္မ်ားမွ အိမ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ သစ္ကိုင္းက်ိဳးက်ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အပင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာၿပီး ထိုဒဏ္ရာကို မိႈစြဲျခင္းမွ အဆီခဲျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသနေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သဘာ၀အားျဖင့္ သစ္ေမႊးပင္ (၁၀) ပင္လွ်င္ (၁) ပင္သာ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏိုင္သည္။ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏုိင္သည့္ အပင္မွာလည္း သက္တမ္းအနည္းဆံုး ႏွစ္ (၃၀) မွ (၅၀) အထိရွိမွသာ ျဖစ္တည္ႏို္င္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုအဆီခဲမ်ားကို ေပါင္းခံခ်က္လုပ္ရာမွ ‘သစ္ေမႊးဆီ’ ကို ရရွိသည္။

IMG_2915

‘သစ္ေမႊးဆီ’ သည္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာေရေမႊးရရွိေစရန္ အနံ႔ခ်ဳပ္ရာတြင္ အဓိကပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္ျခင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို တားဆီးေပးသည့္ေဆး၀ါးတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရျခင္း၊ AIDS ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အဓိက ပါ၀င္ပစၥည္း ျဖစ္ေနျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ‘သစ္ေမႊး’ ၀ယ္လုိအားျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္ေမႊးကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ကပင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး မံမီရုပ္အေလာင္းမ်ားစီရင္ရာတြင္ သစ္ေမႊးအဆီခဲအား အဓိကအသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရား၏ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ ေတေဇာဓာတ္မီးေလာင္ကၽြမ္းရာ၌ ရွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔က သစ္ေမႊးဆီခဲမ်ားကို အေလးအျမတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ အိႏၵိယ အာယုေဗဒက်မ္းမ်ားတြင္ အသက္ရွည္ေဆးအျဖစ္ သစ္ေမႊးဆီမ်ားကို မီးရွိဳ႕ရွဴရိွဳက္ပါက ေရာဂါဘယကင္းေစၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျမင့္ေစသည့္အျပင္ စိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းမႈကို ေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

IMG_2925

ထို႔အျပင္ သစ္ေမႊးကို ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အင္အားခ်ိနဲ႔ျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ၊ အာရံုေၾကာအားနည္းျခင္း၊ အသဲေရာဂါ၊ အသဲေျခာက္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အစာမေၾကျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အဆစ္အျမစ္ေရာင္၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေလးဘက္နာ၊ စသည့္ေရာဂါမ်ားသာမက အသက္ရွည္ႏုပ်ိဳေဆးအျဖစ္ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္းတစ္ပါးသဖြယ္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ သစ္ေမႊး၏ ေဆးဘက္၀င္သည္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေဆး၀ါးမ်ားေဖာ္စပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳၾကသည္။

သစ္ေမႊးကို ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ေဟာ္လန္၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ တရုတ္၊ ထုိင္၀မ္၊ စကၤာပူ၊ အိႏၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေဆး၀ါး၊ ေသာက္ေဆး၊ ကုန္ၾကမ္း အေမႊးနံ႔သာကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ဘာသာေရးဆုိ္င္ရာပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္း သစ္ေမႊးကို အေမႊးနံ႔သာအျဖစ္ အထြဋ္အျမတ္ထား၍ ပူေဇာ္ၾကသည္။

သစ္ေမႊးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာ့သစ္ေမႊးသည္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးႏွင့္ ေစ်းအေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

သစ္ေမႊးအမ်ိဳးအစား (၁၅) မ်ိဳးခန္႔ရွိေသာ္လည္း Aquilaria, Crossnar ႏွင့္ Aquilaria Malauenis အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းတို႔ကို တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သစ္ေမႊးပင္ေပါက္ေရာက္ရာေဒသမ်ားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အိႏိၵယ၊ နီေပါ၊ ဘူတန္၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒိးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ သီရိလကၤာ ႏွင့္ ၾသစေတးလ်ကၽြန္းစုအခ်ိဳ႕တြင္ သဘာ၀အတုိင္းေပါက္ေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Aquilaria Agalocha Roxb ႏွင့္ Aquilaria Malaccer Lam တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ သစ္ေမႊးေပါက္ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားမ်ာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိ္င္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

IMG_2918

Agarwood

Agarwood is highly valued in Myanmar as one of the five rare well-known and special fragrant woods and known as ‘Thit Hmwe’ or ‘Akyaw’. (Thit Hmwe – ‘Thit’ > Wood, ‘Hmwe’ – Fragrant). Agarwood is not an original fragranced wood though it is called ‘Thit Hmwe’ in Burmese. It is only the tree in the family of Aquilaria in Thymelaeaceae and can produce the aromatic resin.

When the tree was attacked by the animals or by any chances of damage, the infection on the scar with a type of mould produced the dark aromatic resin in its heartwood.

Researches show that only one out of ten trees can be successfully infected for resin. And the only trees aged above 30-50 years can produce the resin. Distilling of that dark aromatic resin resulted highly valuable and priceless agarwood oil.

IMG_2903

Demands on agarwood oil is getting higher as it is the main perfect element for producing special perfume, and also being one of the main element for Anti-AIDS medicine.

Historical facts show that, agarwood have been preciously used widely in the past 2000 years ago and it is to believe that it was mainly used in forming mummies in the time of Egyptian.

Historical findings in the time of Buddha also said that kings of the eight kingdoms burned this special aromatic wood to show the high sorrow and respect at the cremation of Buddha.

Indian medicinal thesis shows that the aroma therapy using fired agarwood can be as the anti-aging agent and help the freshness of body and inner mind.

Agarwood extracted oil and other forms of its are widely using in the medical field for verity of diseases for heart, kidney, stomach, hypertension, liver, nervous system and other muscle and joint problems of the body. And people use agarwood as the anti-aging agent.

Since the medicinal value and effectiveness of agarwood is wide and high, it is used in many medicines.

IMG_2928

 

Agarwood is used not only as the medicated natural aromatic oil, it is also use as the special fragrant in religious ceremonies across France, United State of America, Canada, Holland, England, Germany, Japan, Korea, Lebanon, China, Taiwan, Singapore, India, Pakistan, Sri Lanka and Saudi Arabia.

Among all the different species in the family of Agarwood, Agarwood from Myanmar is best in quality and got high demand in the market.

Aquilaria Crossnar and Aquilaria Malauenis are the best out of 15 different types of Agarwood. And those two are found in Thanintharye region and Kachin state in Myanmar.

Agarwood can be found in Southeast Asia and Asia Pacific regions.

Natural Agarwood can be found in India, Nepal, Bhutan, Myanmar, China, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka and the islands of Australia.

In Myanmar, Aquilaria Agalocha Roxb and Aquilaria Malaccer Lam are recorded as the marketable and quality Agarwood. Agarwood can be found in Kachin, Shan, Chin, Kayar, Sagai, Bago and Thanintharye in Myanmar.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Amber Teething Necklace

 

ပယင္းတြင္ succinic acid ပါ၀မႈေၾကာင့္ နာက်င္မႈကိုသက္သာေစျခင္း၊ အရိုးပြျခင္းကိုကာကြယ္ျခင္း၊ ၀မ္းဗိုက္ကို ရွင္းလင္းေစျခင္း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ ေဆးဘက္၀င္အစြမ္းမ်ားရွိသည္။ ပယင္းလည္ဆြဲကို သြားေပါက္စကေလးငယ္မ်ားတြင္ ၀တ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖင့္ နာက်င္မႈကိုသက္သာေစျခင္း၊ ခံတြင္းမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း ႏွင့္ သြားေပါက္ခ်ိန္တြင္ အရာ၀ထၱဳမ်ားကို ကိုက္ျခင္း၊ ငံုျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ခံတြင္းေ၀ဒနာမ်ားကို သက္သာေစပါသည္။

ပယင္းလည္ဆြဲကို ၀တ္ဆင္ေပးထားသည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ပယင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ succinic acid အဆီသည္ ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႔စိမ့္၀င္၍ ေသြးေၾကာမ်ားထဲသို႔၀င္ေရာက္ပါသည္။ နာက်င္မႈျဖစ္ေပၚ သည့္အခါတြင္ ကေလးငယ္၏ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တက္လာပါသည္။ ထုိသို႔အပူခ်ိန္တက္လာတို္င္း လည္ဆြဲမွ succinic acid ကို ထုတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ထိုအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ပင္ နာက်င္မႈကို ျပန္လည္ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

IMG_2858

ထို႔ေၾကာင့္ Teething Necklace ကို အမည္အားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေသာ္လည္း သြားယားေျပေစရန္ ကိုက္သည့္အရာမဟုတ္ဘဲ လည္တြင္၀တ္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖင့္ သြားေပါက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ နာက်င္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလး အသက္ (၄) လမွ (၁၀) လအတြင္း သြားစတင္ေပါက္ႏိုင္ေျခရွိၿပီး သြားစစေပါက္ျခင္းတြင္ ခံစားရေသာ နာက်င္မႈကို သက္သာေစရန္ ပယင္းလည္ဆြဲ ၀တ္ဆင္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပယင္းေစ့မ်ားကို ကိုက္ၿမိဳမိျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္မိျခင္းတုိ႔မွ ကင္းေ၀းေစရန္ ကေလးငယ္အား မ်က္ကြယ္တြင္တစ္ေယာက္တည္း ရွိေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လည္ဆြဲႏွင့္ ခ်ိတ္မိနုိင္ေသာ အစြန္း၊ အခ်ိတ္မ်ား ကင္းေ၀းရာတြင္ ထားရွိထိန္းေက်ာင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္လည္း လည္ပင္းမွခၽြတ္ယူ၍ လက္ေကာက္၀တ္ ႏွင့္ ေျခက်င္း၀တ္တုိ႔တြင္ ေျပာင္းလဲ၀တ္ဆင္ေပးႏိုင္ ပါသည္။ တစ္လံုးခ်င္း စီၾကားတြင္ ႀကိဳးထံုး၍ သီထားေသာ လည္ဆြဲမ်ားသည္ ပုတီးလံုးတစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုးၾကား အသားညပ္မိ ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစႏို္င္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔သီထားေသာလည္ဆြဲမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

IMG_2860

 

Succinic acid in amber has the therapeutic properties _ such as helping to prevent from pain, inflammation, infection, and to clear the chest and detoxification. Amber teething necklace reduces the pains when teething and also prevents the oral infections and other oral disease during teething caused by putting things to your baby’s mouth.

Trace amount of succinic acid oils releasing from amber when it directly contacts with baby’s skin as they heat up due to body heat are absorbed into skin and enter the bloodstream. And this succinic acid reduces the inflammation when it was absorbed into the body. The heat of the baby’s skin is linked to the level of inflammation and the circulation of reaction occurs to generate the oil containing succinic acid when the body is heat up by inflammation. The amount of succinic acid released into the skin depends on the heat of the baby’s skin.

Despite the name, teething necklaces are not for chewing on. But it has the therapeutic property to reduce pains when your baby is teething. Generally, babies are teething within (4) months to (10) months and amber teething necklace help you prevent from seeing your baby is painful.

If you are worried about choking hazard, it is advised not to leave your children unattended and to sit where there is nothing for the necklace to catch on, such as buckle, strap etc. Parent can also fasten it doubled around an ankle or wrist when putting the baby to sleep. Necklace with individually knotted beads are recommended to avoid hurting your baby’s skin.

IMG_2862

သစ္သားပန္းပု (Wooden Sculpture)

Wooden sculptures of Myanmar (Scroll Down for English)
ျမန္မာ့ရိုးရာ ပန္းပုလက္ရာေတြရဲ႕ ခမ္းနားမႈကို MYANHOUSE က ဂုဏ္ယူစြာတင္ျပခြင့္ေပးပါေနာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္၀မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သစ္သားထြက္ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္၀မႈအျပင္ အႏုပညာအဆင့္အတန္းကိုပါ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတဲ့ျပႏိုင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္တိုးေ၀ွ႕ေနရာယူလာၾကတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕မူလ၊ ဇာတိ၊ ေက်ာရိုးသဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အတတ္ပညာေတြကို ထိန္းသိမ္းျမတ္ႏိုးၾကဖို႔လည္း MYANHOUSE က တိုက္တြန္းပါရေစ။

DSC_3963

Let us be proud to present the greatness of Myanmar traditional sculpture. It is not only the traditional skill of our people but also the symbolization of our richness in wood and the role of cultural value.
When all the physical accessories are bombing and attracting you today, let us kindly remind you to stay with your origin, love it and value it.

This slideshow requires JavaScript.

ၿမိုရိုးရာရက္ကန္း (Mro Traditional Weaving)

၀တ္စံုရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတိုင္းကို ရိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္ကန္းနဲ႔ ရက္လုပ္တဲ့ ၿမိဳရိုးရာ ၀တ္စံုဟာ အေသးစိတ္ၿပီး က်စ္လစ္လွပတဲ့ ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပံုရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အိမ္တြင္းလက္မႈျဖ္စတာေၾကာင့္ ၿမိဳရိုးရာ ၀တ္စံုဟာ ရိုးရာအစဥ္အလာရဲ႕ ျပယုဂ္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ၿမိဳအမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ အႏုပညာအျမင္၊ စိတ္ရွည္အေသးစိတ္မႈနဲ႔ ႏူးညံ့တဲ့ စိတ္ထားေတြကိုပါ ျမင္ႏိုင္တဲ့ ၀တ္စံုလုိ႔ ဆိုရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

2

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္ရာ အခ်ိဳ႕မွာ လူဦးေရ အနည္းစုသာက်န္ရွိ၍ တိမ္ျမဳပ္လုနီးပါးအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လူဦးေရ နည္းပါးေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာထံုးတမ္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္စာေပရွိေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ ‘ၿမိဳ’ လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားစြာရွိသည့္အတြက္ ၀တ္စားေနထိုင္ပံုလည္း အတန္ငယ္ကြဲျပားၾကရာမွ ေရွးၿမိဳအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အျပာေရာင္အ၀တ္ရွည္ကိုခါးေတာင္းက်ိဳက္၍ ၀တ္ဆင္ၾက၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အက်ၤီ၀တ္ၾကရိုးထံုးစံမရွိဘဲ၊ နက္ျပာေရာင္ အ၀တ္စကို ဒူးဆစ္အထိ ရစ္ပတ္၀တ္ဆင္ၾကသည္။ အဆင္တန္ဆာအျဖစ္ ပုတီးေစ့ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ေၾကးနီေခြမ်ားကို ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေငြထည္မ်ားကိုလည္းအဆင္တန္ဆာအျဖစ္ ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိၾကသည္။ိ
ၿမိဳအမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဂ်ပ္ခုတ္ရက္ကန္းရက္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔အစုအဖြဲ႕အတြင္းမွာပင္ ရက္လုပ္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကသည္။
ၿမိဳရိုးရာ ရက္ကန္းထည္တစ္ထည္ ရရွိရန္အတြက္ အနည္းဆံုး (၁၀) ရက္မွ ႏွစ္ပတ္ထိ ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ရွားပါး၍ ရက္လုပ္သူ အလြန္ရွားပါးေနၿပီျဖစ္ေသာ ၿမိဳရိုးရာ ရက္ကန္းထည္တစ္မ်ိဳးမွာ ရက္လုပ္ခ်ိန္ (၁) အထိၾကာျမင့္၍ အလြန္ေသးငယ္လွပေသာ အကြက္စိတ္မ်ားျဖင့္ လွပလြန္းလွသည္။ ၿမိဳရိုးရာ ရက္ကန္းတြင္ ပု၀ါသည္ ထင္ရွားသည့္အထည္ျဖစ္ၿပီး ထိုပု၀ါကိုပင္ အမ်ိဳးသား၀တ္၊အမ်ိဳးသမီး၀တ္ အ၀တ္အထည္မ်ားခ်ဳပ္လုပ္၀တ္ဆင္ၾကသည္။

 

This slideshow requires JavaScript.

Every single part of Mro traditional dress is astonishing with detailed and neat design composition. Since it is the hand works of Mro women, they also make us see not only the tradition and cultural value Mro people, but also the artistic view and creation of Mro women.

Mro Traditional Shawl (Mro Traditional Weaving)
In Myanmar, hundreds of tribes are living and some of them are in danger to extinct with very few populations remained. Mro, with few populations spreading through the regions and with their own culture, traditions and literature, is one of those minority tribes.
Mro people are spreading in the lands within Sittwe District, Butheetaung region, Palatwa, Matupee, Pee Chaung and Mee Chaung (Chin Region). Historical facts show that Mro has nearly a hundred of sub-tribe under it.
Ancient Mro men wore blue girded loins and women wore topless and dark blue short skirt with beads and coppers rings or strings at their waist as the accessories. And they sometimes wear sliver accessories. Mro women make woven clothing for themselves from their home’s back strap loom and sell within their community.
‘Mro’ traditional weaving takes at least from (10) days to (2) weeks. A very rare found piece in elegant design with very detail hand works takes at least (1) month and very few people can weave that design now a day. Shawls are widely used and popular among all Mro traditional weaving and they made both men and women wears out of Mro traditional shawls.

1

ေျမအိုးပန္းခ်ီ (Pot Painting)

လက္မွဳပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအတြက္ Myanhouse ရဲ႕ ‘အိုးပန္းခ်ီ’ ေလးေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလုိပါတယ္။ ျပည္တြင္းထြက္ အိုးငယ္ေလးေတြေပၚမွာ ျမန္မာ့ရိုးရာပံုရိပ္ေလးေတြကို ေဆးေရာင္စံုနဲ႔ အလွဆင္ထားတာမို႔ အိမ္အလွဆင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စားပြဲေပၚအလွတင္ထားဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အိုးငယ္ေလးေတြေပၚမွာ ဆြဲထားတဲ့ ပံုေလးေတြရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကို စာတိုေလးေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပထားလုိ႔ ၾကည့္မိသူတိုင္း ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမွဳအေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္မွာပါ။ အခုလုိ ျမန္မာ့ရုိးရာလည္းျဖစ္ အလွဆင္ဖုိ႔လည္း ဆန္းသစ္တဲ့ အရြယ္စံု၊ ပံုစံစံု အိုးငယ္ေလးေတြကို Myanhouse မွာ လာေရာက္ၾကည့္ရွဳ၀ယ္ယူဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ရပါတယ္။

 

Let us introduce our Myanmar craft lovers with ‘Pot painting’ we have here at Myanhouse. Painted on local made pots with figures of Myanmar traditions in different shapes are good to decorate your home or tables. Short descriptions on some pots also help viewers learn shortly and briefly about Myanmar cultures. So come and have a look at our stunning painted pots in different designs, sizes and shapes here at Myanhouse.

This slideshow requires JavaScript.