သစ္ေမႊး/ အေက်ာ္ (Agarwood)

သစ္ေမႊး (အေက်ာ္)

နံ႔သာမ်ိဳးငါးပါးျဖစ္သည့္ နံ႔သာျဖဴ၊ နံ႔သာနီ၊ ကရမက္၊ အေက်ာ္၊ စမၸာ တို႔တြင္ ‘အေက်ာ္’ ဟူေသာ သစ္ေမႊးလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္၏။ အမည္အားျဖင့္ ‘သစ္ေမႊး’ ဟုေခၚတြင္ေသာ္လည္း သစ္ေမႊးသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ အပင္သားမွ မူလအတိုင္းအေမႊးရနံ႔ရွိေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ သစ္ေမႊးသည္မ်ိဳးရင္း Thymelaeaceae တြင္ပါ၀င္ေသာ မ်ိဳးစိတ္ Aquilaria သစ္ေမႊးမ်ိဳးျဖစ္ကာ သဘာ၀အေလ်ာက္ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏိုင္ေသာ အပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအပင္သည္ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ေကာင္၏ ဦးခ်ိဳ၊ အစြယ္စသည္တုိ႔ျဖင့္ ထိခိုက္မိျခင္း၊ ျခ၊ နဂ်ီစေသာ ပိုးေကာင္မ်ားမွ အိမ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ သစ္ကိုင္းက်ိဳးက်ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အပင္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာၿပီး ထိုဒဏ္ရာကို မိႈစြဲျခင္းမွ အဆီခဲျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သုေတသနေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သဘာ၀အားျဖင့္ သစ္ေမႊးပင္ (၁၀) ပင္လွ်င္ (၁) ပင္သာ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏိုင္သည္။ အဆီခဲျဖစ္တည္ႏုိင္သည့္ အပင္မွာလည္း သက္တမ္းအနည္းဆံုး ႏွစ္ (၃၀) မွ (၅၀) အထိရွိမွသာ ျဖစ္တည္ႏို္င္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထိုအဆီခဲမ်ားကို ေပါင္းခံခ်က္လုပ္ရာမွ ‘သစ္ေမႊးဆီ’ ကို ရရွိသည္။

IMG_2915

‘သစ္ေမႊးဆီ’ သည္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာေရေမႊးရရွိေစရန္ အနံ႔ခ်ဳပ္ရာတြင္ အဓိကပါ၀င္ပစၥည္းျဖစ္ျခင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို တားဆီးေပးသည့္ေဆး၀ါးတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရျခင္း၊ AIDS ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အဓိက ပါ၀င္ပစၥည္း ျဖစ္ေနျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ‘သစ္ေမႊး’ ၀ယ္လုိအားျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္ေမႊးကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ကပင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး မံမီရုပ္အေလာင္းမ်ားစီရင္ရာတြင္ သစ္ေမႊးအဆီခဲအား အဓိကအသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရား၏ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ ေတေဇာဓာတ္မီးေလာင္ကၽြမ္းရာ၌ ရွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔က သစ္ေမႊးဆီခဲမ်ားကို အေလးအျမတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။ အိႏၵိယ အာယုေဗဒက်မ္းမ်ားတြင္ အသက္ရွည္ေဆးအျဖစ္ သစ္ေမႊးဆီမ်ားကို မီးရွိဳ႕ရွဴရိွဳက္ပါက ေရာဂါဘယကင္းေစၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျမင့္ေစသည့္အျပင္ စိတ္ၾကည္လင္လန္းဆန္းမႈကို ေပးႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

IMG_2925

ထို႔အျပင္ သစ္ေမႊးကို ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အင္အားခ်ိနဲ႔ျခင္း၊ အသက္ရွဴမ၀ျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္ၾကပ္၊ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ၊ အာရံုေၾကာအားနည္းျခင္း၊ အသဲေရာဂါ၊ အသဲေျခာက္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အစာမေၾကျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အဆစ္အျမစ္ေရာင္၊ ကိုယ္လက္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေလးဘက္နာ၊ စသည့္ေရာဂါမ်ားသာမက အသက္ရွည္ႏုပ်ိဳေဆးအျဖစ္ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္းတစ္ပါးသဖြယ္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ သစ္ေမႊး၏ ေဆးဘက္၀င္သည္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ေဆး၀ါးမ်ားေဖာ္စပ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳၾကသည္။

သစ္ေမႊးကို ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ေဟာ္လန္၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ တရုတ္၊ ထုိင္၀မ္၊ စကၤာပူ၊ အိႏၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေဆး၀ါး၊ ေသာက္ေဆး၊ ကုန္ၾကမ္း အေမႊးနံ႔သာကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကၿပီး ဘာသာေရးဆုိ္င္ရာပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္း သစ္ေမႊးကို အေမႊးနံ႔သာအျဖစ္ အထြဋ္အျမတ္ထား၍ ပူေဇာ္ၾကသည္။

သစ္ေမႊးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာ့သစ္ေမႊးသည္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးႏွင့္ ေစ်းအေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

သစ္ေမႊးအမ်ိဳးအစား (၁၅) မ်ိဳးခန္႔ရွိေသာ္လည္း Aquilaria, Crossnar ႏွင့္ Aquilaria Malauenis အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းတို႔ကို တနသၤာရီတုိင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

သစ္ေမႊးပင္ေပါက္ေရာက္ရာေဒသမ်ားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အိႏိၵယ၊ နီေပါ၊ ဘူတန္၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒိးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ သီရိလကၤာ ႏွင့္ ၾသစေတးလ်ကၽြန္းစုအခ်ိဳ႕တြင္ သဘာ၀အတုိင္းေပါက္ေရာက္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Aquilaria Agalocha Roxb ႏွင့္ Aquilaria Malaccer Lam တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ သစ္ေမႊးေပါက္ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားမ်ာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိ္င္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

 

IMG_2918

Agarwood

Agarwood is highly valued in Myanmar as one of the five rare well-known and special fragrant woods and known as ‘Thit Hmwe’ or ‘Akyaw’. (Thit Hmwe – ‘Thit’ > Wood, ‘Hmwe’ – Fragrant). Agarwood is not an original fragranced wood though it is called ‘Thit Hmwe’ in Burmese. It is only the tree in the family of Aquilaria in Thymelaeaceae and can produce the aromatic resin.

When the tree was attacked by the animals or by any chances of damage, the infection on the scar with a type of mould produced the dark aromatic resin in its heartwood.

Researches show that only one out of ten trees can be successfully infected for resin. And the only trees aged above 30-50 years can produce the resin. Distilling of that dark aromatic resin resulted highly valuable and priceless agarwood oil.

IMG_2903

Demands on agarwood oil is getting higher as it is the main perfect element for producing special perfume, and also being one of the main element for Anti-AIDS medicine.

Historical facts show that, agarwood have been preciously used widely in the past 2000 years ago and it is to believe that it was mainly used in forming mummies in the time of Egyptian.

Historical findings in the time of Buddha also said that kings of the eight kingdoms burned this special aromatic wood to show the high sorrow and respect at the cremation of Buddha.

Indian medicinal thesis shows that the aroma therapy using fired agarwood can be as the anti-aging agent and help the freshness of body and inner mind.

Agarwood extracted oil and other forms of its are widely using in the medical field for verity of diseases for heart, kidney, stomach, hypertension, liver, nervous system and other muscle and joint problems of the body. And people use agarwood as the anti-aging agent.

Since the medicinal value and effectiveness of agarwood is wide and high, it is used in many medicines.

IMG_2928

 

Agarwood is used not only as the medicated natural aromatic oil, it is also use as the special fragrant in religious ceremonies across France, United State of America, Canada, Holland, England, Germany, Japan, Korea, Lebanon, China, Taiwan, Singapore, India, Pakistan, Sri Lanka and Saudi Arabia.

Among all the different species in the family of Agarwood, Agarwood from Myanmar is best in quality and got high demand in the market.

Aquilaria Crossnar and Aquilaria Malauenis are the best out of 15 different types of Agarwood. And those two are found in Thanintharye region and Kachin state in Myanmar.

Agarwood can be found in Southeast Asia and Asia Pacific regions.

Natural Agarwood can be found in India, Nepal, Bhutan, Myanmar, China, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka and the islands of Australia.

In Myanmar, Aquilaria Agalocha Roxb and Aquilaria Malaccer Lam are recorded as the marketable and quality Agarwood. Agarwood can be found in Kachin, Shan, Chin, Kayar, Sagai, Bago and Thanintharye in Myanmar.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: