သစ္သားပန္းပု (Wooden Sculpture)

Wooden sculptures of Myanmar (Scroll Down for English)
ျမန္မာ့ရိုးရာ ပန္းပုလက္ရာေတြရဲ႕ ခမ္းနားမႈကို MYANHOUSE က ဂုဏ္ယူစြာတင္ျပခြင့္ေပးပါေနာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္၀မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သစ္သားထြက္ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကြယ္၀မႈအျပင္ အႏုပညာအဆင့္အတန္းကိုပါ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတဲ့ျပႏိုင္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္တိုးေ၀ွ႕ေနရာယူလာၾကတဲ့ ကမၻာႀကီးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕မူလ၊ ဇာတိ၊ ေက်ာရိုးသဖြယ္ျဖစ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အတတ္ပညာေတြကို ထိန္းသိမ္းျမတ္ႏိုးၾကဖို႔လည္း MYANHOUSE က တိုက္တြန္းပါရေစ။

DSC_3963

Let us be proud to present the greatness of Myanmar traditional sculpture. It is not only the traditional skill of our people but also the symbolization of our richness in wood and the role of cultural value.
When all the physical accessories are bombing and attracting you today, let us kindly remind you to stay with your origin, love it and value it.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: