အရိုးပန္းပု (Bone Sculpture)

အရိုးပန္းပု

ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ Myanhouse ရဲ႕ လက္မႈခ်စ္သူမ်ားကို အရိုးေပၚမွာ ထြင္းထားတဲ့ အရိုးပန္းပု လက္ရာေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ အရိုးပန္းပုဟာ မာေက်ာတဲ့ အရိုးေပၚမွာ ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး အႏုစိပ္တဲ့ လက္ရာေတြရရွိေအာင္ ထြင္းထုရတဲ့အျပင္ ရရွိလာတဲ့ အရိုးရဲ႕ အရြယ္အစားနဲ႔ အေနအထားေပၚမွာလိုက္ၿပီး အခ်ိဳးက်နေအာင္လည္း ထြင္းယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Myanhouse မွာ ဒီလုိ လက္ရာေျမာက္ၿပီး ျမန္မာမႈပံုစံစံုလင္တဲ့ အရုိးပန္းပုမ်ိဳးစံု အပါအ၀င္ စစ္တုရင္ခံုေတြပါ ရရွိႏိုင္လုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ၀ယ္ယူဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

 

*** MYANHOUSE Local Made မွ ေရာင္းခ်ေသာ အရိုးႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရိုးပန္းပုမ်ားအားလံုးသည္ စြန္႔ပစ္ ကၽြဲရိုး၊ႏြားရိုးမ်ားကိုသာ ေကာက္ယူေဆာင္း၍ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းရန္လည္းေကာင္း၊ အေဆာင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ခ်လက္ခ် ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

This slideshow requires JavaScript.

Bone Sculputre

Again for this time, let us show our bone sculpture collection here at our Myanhouse. It is sort of hard work to curve thick and strong bone surface and also to get the feeling of tenderness of the details on it. Differently from other mediums, the original shape and structure of the bones is very important as it is the basic form of the sculpture. So please come visit to see our collection of bone sculptures in Burmese style of different sizes and shapes including Burmese chess here in Myanhouse.

*** All the bone works and sculptures sold here in MYANHOUSE Local Made are recycled from disposals and safe from any animal-abuse. So please feel relax to collect for your own, as a special amulet or as a gift for loved ones.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: