သဘာ၀ဆိုးေဆးပု၀ါ (Natural Dye Shawl & Scarf)

ျမန္မာေမ၏ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ‘သဘာ၀ဆိုးေဆး ပု၀ါ’ ကို ပဒုမၼာၾကာ၊ အင္ၾကင္းေခါက္၊ ရွားေစး၊ ထိန္းညက္၊ ဇီးျဖဴသီး၊ ဖန္ခါးသီး စသည္တုိ႔ျဖင့္ အေရာင္တင္ထားၿပီး ျပည္တြင္းျဖစ္ခ်ည္ကိုသာ အသံုးျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုသည္ ပူေႏြးစြတ္စိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သဘာ၀ခ်ည္စစ္စစ္ကိုသာ ရာႏွဳန္းျပည့္အသံုးျပဳထားသည့္အျပင္ သဘာ၀ဆုိးေဆးကိုသာ အသံုးျပဳထားသည့္ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းက ရာသီဥတုေၾကာင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားတြင္ စြဲကပ္သည့္ မိွဳႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ျပဳျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ မဟုတ္ပါ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အထူးကိုက္ညီေသာ ခ်ည္ႏွင့္ ဆိုးေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစပါသည္။

Natural Dye Shawl 8 (1)

သဘာ၀ဆိုးေဆးနည္းျဖင့္ အေရာင္ဆုိးျခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းသည့္ အတြက္ ဓာတုေဗဒဆိုးေဆးမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အစားထုိး၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ သို႕ေသာ္္လည္း သဘာ၀နည္းျဖင့္ ဆိုးထားသည့္ အထည္မ်ားသည္ သဘာ၀ အလွတရား၊ အႏွစ္သာႏွင့္ ျပည့္၀ရံုမွ်မက ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ပါ အထူးသင့္ေလွ်ာ္သည္မွာ ဆုိဖြယ္မရွိျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သစ္ပင္၊ပန္းပင္ ႏွင့္ အသီးအႏွံမ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ထံုက်င္ကိုက္ခဲေ၀ဒနာမ်ား၊ မူးေမာ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ကိုယ္လက္ေလးလံထိုင္းမိွဳင္းျခင္းတုိ႔ကို သက္သာေစၿပီး ရာသီဥတုႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။

သဘာ၀ဆိုးေဆးအထည္တစ္ထည္ ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား ရွာေဖြျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္း၊ ႀကိဳခ်က္ျခင္း၊ အနယ္စစ္ရျခင္း၊ ေဆးဆိုးျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေဆးရည္တြင္စိမ္ထားရျခင္း၊ ျပန္လည္ေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္းႏွင့္ အေျခာက္ခံျခင္း စသည္တုိ႔အပါအ၀င္ အဆင့္မ်ားစြာကို သဘာ၀နည္းအတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။

Natural-dyed Scarf

This slideshow requires JavaScript.

One of Myanmar May’s products, Natural-dyed Scarf, use only local made cotton and the organic dyes such as lotus, meranti bark, cutch, Caesalpinia sappan, eastern gooseberry and Terminalia chebula. This eco-friendly towel will not let you infect any skin diseases caused by the chemical reactions of the moulds and the chemical ingredients since the product uses pure 100% cotton and natural dyes. And it is suitable for warm and humid weather like Myanmar’s. It is also a non-toxic product protects you from any chemical side-effects as it is made of very eco-friendly raw materials.

Since natural dye processes consume time, chemical dye products are replacing rapidly. But there is no doubt that it has naturally authentic beauty, essence and appropriate for both human and mother nature. Besides, natural-dyed products give you healthy life, relief you from pains, allergies, exhaustion and comfort you in all weathers.

It takes several complicated steps to have a natural-dyed fabric; such as finding organic barks, fruits, seeds, leaves or roots and dry them if it is necessary to, boiling in a specific temperature, filtering, soaking for specific durations, washing and drying.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: