သဘာ၀ဆိုးေဆးပိတ္ (Natural Dye Fabric)

ျမန္မာေမအေနနဲ႔ လူသားေတြအတြက္ေရာသဘာ၀တရားအတြက္ပါအက်ိဳးျပဳတဲ့ လက္ခတ္သဘာ၀ဆုိးေဆးအ၀တ္အထည္ေတြကို သံုးစြဲသူလက္ထဲကို သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ ပို႔ေပးႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါတယ္။ သဘာ၀နည္းအတုိ္င္းေဆးဆုိးရတာဟာ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းျခင္း၊ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းျပဳလုပ္ရျခင္း နဲ႔ အသံုးျပဳႏို္င္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းရွားပါးလာမႈေတြေၾကာင့္ သဘာ၀ဆုိးေဆးအ၀တ္အထည္ေတြဟာ ေစ်းအတန္ငယ္ျမင့္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာေမကေတာ့ ေရွးျမန္မာေတြ အစဥ္အလာနဲ႔ရက္လုပ္၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကတဲ့ သဘာ၀ဆိုးေဆးအထည္ေတြကို ယေန႔ျမန္မာေတြလည္း တန္ဖိုး သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ၀တ္ဆင္ႏို္င္ေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာေမရဲ႕ သဘာ၀ဆုိးေဆး ပိတ္အုပ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္ခ်စ္သူေတြကို မိတ္ဆက္ေပးခြင့္ျပဳပါ။

This slideshow requires JavaScript.

ျမန္မာေမမွာ သဘာ၀ဆိုးေဆးပိတ္အုပ္ေတြကို ရာသီေပၚဆိုးေဆးအလိုက္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သဘာ၀နည္းနဲ႔အေရာင္ဆုိးတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အရြက္၊ အေခါက္ရဲ႕ အႏုအရင့္၊ အပူဆိုးနည္း၊ အေအးဆုိးနည္း၊ ေဆးႀကိဳခ်က္ခ်ိန္ နဲ႔ ေဆးခို္င္ေအာင္ ခ်ဳပ္ေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳတဲ့ ဆား၊ ဒုတၳာ၊ ေက်ာက္ခ်ဥ္၊ ထံုးအစရွိတာေတြေပၚမွာမူတည္ၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေရာင္နဲ႔ အႏုအရင့္ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စက္ရံုထုတ္ ဓာတုေဗဒဆိုးေဆးေတြလို အေရာင္အျမဲတမ္းတူညီေအာင္ မရႏိုင္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသေတြဟာ လက္ရက္ကန္းခတ္သံ၊ လြန္းဆံေျပးသံေတြနဲ႔ ေက်းလက္ပ်ိဳေမတို႔ရဲ႕ သီခ်င္းညည္းသံေတြနဲ႔ စိုေျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပားမွာ ရက္ကန္းခတ္နည္းမ်ိဳးစံုကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ေရွးျမန္မာေတြဟာ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္အ၀တ္အထည္ကို ကိုယ္တိုင္ရက္လုပ္၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အ၀တ္အထည္အတြက္ဆုိးေဆးကိုလည္း ေဒသထြက္ သဘာ၀သစ္ဖုသစ္ဥ၊ သစ္ေခါက္ေတြကေန ရယူၿပီး ၀ါဂြမ္းစစ္စစ္ကေန ကိုယ္တုိင္ခ်ည္ငင္ ရက္လုပ္ၾကတာမို႔ ေရွးျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ ၀တ္စားေနထုိင္မႈဟာ သဘာ၀တရားနဲ႔ အလြန္ပဲ ကိုက္ညီခဲ့ပါတယ္။

ေခတ္မီတိုးတက္လာျခင္းနဲ႔အတူပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ေခတ္မီအသံုးအေဆာင္ေတြ အစားထုိး၀င္ေရာက္လာမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ အစဥ္အလာအတိုင္းရွိခဲ့တဲ့ လက္ရက္ကန္းနဲ႔ သဘာ၀ဆုိးေဆးအ၀တ္အထည္ယဥ္ေက်းမႈဟာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

DSC_5276

Natural Dye Cotton Fabric

We are trying best out of us to let our customer use woven and natural dyed fabrics in good quality and reasonable price.

Normally, prices of natural dye products are high as the natural raw materials are getting rare to find today, it takes long time even to produce small quantity and there are a lot several production steps in its processing.

We just want our people ware those natural dye woven clothes in fair price today as it is the tradition of our elder generation to make their own. So, let us introduce our products here.

We have natural dye woven fabric with seasonal dyes. And let us tell a bit about the differences between natural dyes and chemical dyes. Color ranges of natural dyed fabrics can be varied according to dye methods, quality of raw materials and the fixatives such as sault, copper sulphate, alum and lime. So, sometimes it happens to result in unexpected colours or different ones which we have done once.

DSC_5277

Myanmar villages once used to be clattering from the weaving looms and village ladies’ singing. Several different types of weaving techniques were alive at that time of ancient Burmese as they were making their own cloths for family.

The livings of ancient Myanmar used to be very natural and eco-friendly as they made their cloths from natural resources such as local plants, trees and cotton. And they made themselves.

Developing in transportation and trading modern products also drop down the existent of cultural industries and their values. So do the weaving culture and natural dye.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: