နံ႔သာျဖဴ (Sandalwood)

နံ႔သာျဖဴ (စႏၵကူးျဖဴ) (Sandalwood/ Santalum album)

နံ႔သာျဖဴ (စႏၵကူးျဖဴ) ေဆးဘက္၀င္သည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမျပယ္သည့္ အေမႊးရနံ႔ရွိသည့္အတြက္ တန္ဖိုးႀကီး သစ္ပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ နံ႔သာျဖဴကို ျမန္မာ့ပရေဆးတုိ႔တြင္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၾက၍ သူ႕ခ်ည္းသက္သက္လည္း ေဆးဘက္၀င္အာနိသင္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသြး၍လိမ္းျခင္း၊ ေသာက္ျခင္း တုိ႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အိႏၵိယမ်ိဳးရင္းျဖစ္၍ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ရန္ကုန္ ကမၻာေအးလိႈဏ္ဂူပတ္၀န္းက်င္၊ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ပုပၸါးေတာင္ေျခ အစရွိသည္တို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားရွိသည္။

Beads 10

အၿမဲ စိမ္းလန္းေသာ ပင္လတ္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္၍ ေပ ၃၀ မွ ၄၀ အထိျမင့္ ၏ ။ေသးသြယ္၍ တြဲက်ေသာ အကိုင္းအခက္ မ်ားရွိ၏ ။ အေခါက္နီၫို ၊ သို႔မဟုတ္ အၫိုရင့္ ေရာင္ရွိ၍ အတြင္းခံ အနီေရာင္ ရွိသည္။

ခါးသက္ေသာအရသာရွိ၍ လိမ္းထားပါက ေအးျမသည့္သဘာ၀ရွိသည္။ အပူေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ၍ အျခားသဘာ၀ေဆးမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳ၍ လည္း ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည့္ ေရာဂါ အေျမာက္အျမားရွိ၏။

နံ႔သာျဖဴသားမွထုတ္ယူရရွိေသာအဆီကို အေမႊးနံ႔သာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾက၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ကို နံ႔သာျဖဴအတံုးမွရရွိသည့္ နံ႔သာရည္ျဖင့္ ပက္ဖ်န္းပူေဇာ္ျခင္း၊ နံ႔သာျဖဴအေမႊးရနံ႔ပါသည့္ အေမႊးတိုင္မ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းတုိ႔ကိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ တရားထိုင္သည့္အခါ နံ႔သာျဖဴရနံ႔ကို ရရွိေနျခင္းျဖင့္ စိတ္ကိုၾကည္လင္ႏိုးၾကားေစ၍ အာရံုစုစည္းမႈကို အားေကာင္းေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

သဘာ၀အတိုင္း ေမႊးရနံ႔ရႏုိင္သည့္ အျခားသစ္မ်ိဳးမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း နံ႔သာျဖဴကဲ့သို႔ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမႊးရနံ႔ရွိေနႏိုင္သည့္ သစ္မ်ိဳးမွာ ရွားပါးလွသည္။ ကမၻာတြင္ ဒုတိယတန္ဖိုးအႀကီးဆံုးသစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္၍ အလြန္အကြ်ံခုတ္လွဲမႈေၾကာင့္ အေရအတြက္နည္းပါးလာသည့္ ေဘးႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ သစ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ နံံ႔သာျဖဴသားျဖင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ ရုပ္တုမ်ား၊ ယပ္ေတာင္ႏွင့္ ပုတီးမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

Sandalwood/ Santalum Album

Sandalwood is sort of aromatic and medicated wood which can retain their fragrance for decades. Sandalwood is advantageously used and mixed in Myanmar traditional medicines and also used purely it’s paste as the lotion or as syrup accordingly in respective pains or diseases.

Beads 5

The species of true sandalwood are originally from India and there are some planted nearby Kabaraye cave, Pyin Oo Lwin and at the foot of Mount Popa in Myanmar. It is a class of evergreen medium-sized tree and can be found up 30 or 40 feet. It is also a semi-parasitic tree with red-brown or dark-brown bark and red wood.

Sandalwood has the bitter taste and has the cold nature if you apply on the skin. It is also medicated to go with other herbs for body heat, heartache, toxic affection and effective for healing many more pains and diseases.

The extracted oil from sandalwood is used as the fragrance and in Myanmar, most of the people valuably use sandalwood oil and incenses only to offer as the fragrance to Buddha. The fragrance of sandalwood also helps retaining concentration and maintain alertness for meditation.

Though there are several different types of aromatic woods, sandalwoods are rare species with retaining its fragrance for decades. These second most expensive slow-growing trees have suffered over-harvesting in the past and now under very strict protections by the country’s governments. From sandalwood, Buddha statue, sculptures, hand fans and beads are made and highly demanded now a day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: